Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asha.wiitaunioni.fi:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asha.wiitaunioni.fi:80/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 26.09.2017 klo 14:05 - 16:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
57   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
58   Pöytäkirjantarkastajien valinta
59   Ympäristölautakunnan kokousajankohta, kokouspaikka, kokouskutsun lähettäminen, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävilläolo ajalla 1.6. - 31.12.2017
60 Ympäristölautakunta / Sisäisten tarkastajien valinta toimikaudelle 2017 - 2021
61   Ympäristölautakunnan edustajien nimeäminen Wiitaunionin hyvinvointityöryhmän kokoonpanoon
62 Ympäristölautakunnan v. 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma
63   Ympäristötoimen valmiussuunnitelman päivitys 2017
64   Ympäristölautakunnan lausunto Viitasaaren tarkastuslautakunnan v. 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin
65   Ympäristölautakunnan lausunto Pihtiputaan kunnan tarkastuslautakunnan v. 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin kommentteihin ja suosituksiin
66 Ympäristölautakunnan lausunto Pihtiputaan kunnan hyvinvointiohjelmasta v. 2017 - 2020
67 Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojelu
68 Ympäristönsuojelun maksutaksojen tarkistus
69 Maa-ainesluvan siirto / Sorapirtti 931-412-5-78, Keski-Suomen Kuljetus, Metsäkipinä Oy, Viitasaari
70 Maa-aineslupien siirto / Liuskemäki 601-406-166-3, Liuskemäki I 601-406-166-9 ja Virkamäen kivipalstan yhteisalue Kivilouhos 601-406-878-8, Pihtipudas
71   Kirjallinen lausuma ympäristöluvan selventämiseksi (YSL 92 §) / Ratakallio 931-404-2-239, Hirvikallio 931-404-2-134 ja Lisä-Hirvikallio 931-404-2-176 Viitasaaren Ampujat ry, Viitasaari
72 Eläinsuojan ympäristölupa / Lisä-Pirttimäki 601-402-19-1 ja Ruohoniemi 601-402-15-3, Pihtipudas
73   Lausunto Talkkunasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta / Vapo Oy, Talkkunasuo, Pihtipudas
74 Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / Betset Oy, Kyyjärvi
75   Kuntalaisaloite Muurasjärven ja siihen liittyvien latvavesistöjen ennallistaminen
76 Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu
77   Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Tuulivoima Pihtipudas Oy:n sähköaseman rakennustyön jatkoaikapäätöksestä 2017-0001
78   Uhkasakon tuomitseminen / Lepola 2:87, Pusula 2:622, Kannonkoski
79   Purkumääräys ja päätös uhkasakon asettamisesta / Saiho RN:o 4:79, Kivijärvi
80 Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta

Osallistuja Tehtävä
Linna Sisko puheenjohtaja
Seppälä Arto varapuheenjohtaja
Hautsalo Ari jäsen
Hämäläinen Jouni jäsen
Ahomaa Päivi jäsen
Hämäläinen Mikko jäsen
Sauramäki Lasse jäsen
Mäenpää Pekka jäsen
Tannermäki Eeva jäsen
Lahti Arja jäsen
Minkkinen Timo varajäsen
Kananen Markku Pihtiputaan kh:n edustaja
Litmanen Janne Vastaava ympäristötarkastaja
Kantonen Sari esittelijä
Mattola Auli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Viitasaarella 2.10.2017, Viitasaaren kaupungintalo (tekninen osasto) sekä kopio sopijakuntien kunnanvirastoissa